• yıllık izin

Yıllık İznin Kullandırıldığını İşveren İspat Etmelidir. İşveren, Yıllık İzinlerin Kullandırıldığını İmzalı İzin Defteri veya Eşdeğer Bir Belge İle Kanıtlamalıdır.

Yıllık İznin Kullandırıldığını İşveren İspat Etmelidir. İşveren, Yıllık İzinlerin Kullandırıldığını İmzalı İzin Defteri veya Eşdeğer Bir Belge İle Kanıtlamalıdır. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi          2016/29606 E. 2020/2635 [...]