Tebligatı Alanın Tebligat Evrakında Görünüş İtibariyle On Sekiz Yaşından Aşağı Olmadığı Kaydının Yazılmadığı, Muhatap İle Aynı Çatı Altında Birlikte Oturduklarına Dair Delil Ve Kaydın Bulunmadığı Anlaşıldığından Davacıya Yapılan Tebligat Geçersizdir.

Tebligat Kanunun 22. maddesine göre muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran onsekiz yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır. Tebligat geçersiz oldugundan, ödeme emrinin iptali davasının açılması için yasada öngörülen 7 günlük hak düşürücü sürenin 05/08/2016 tarihinden başlatılması doğru değildir.

Muhatabın Bilinen Son Adresinin Tebligata Elverişli Olmadığının Anlaşılması Halinde, Adres Kayıt Sisteminde Bulunan Yerleşim Yeri Adresi, Bilinen En Son Adresi Olarak Kabul Edilip Tebligatın Buraya Yapılması Gerekir.

Gerekçeli karar tebligatlarının davalıların bilinen en son adreslerine çıkarılması, bu adreslerin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilip tebligatın buraya yapılması gerekir.

  • Karşılıksız işlemi yapılmayan çekler için ceza verilemez

Bankalar “Karşılıksızdır” İşlemi Yapmak Zorundadır ve “Karşılıksızdır” İşlemi Yapılmayan Çekler İçin Ceza Verilemez.

Çekin kanuni süresinde yetkili hamil tarafından bankaya ibrazında, muhatap banka tarafından çek üzerinde yapılacak inceleme, 6102 sayılı TTK ve 5941 sayılı Kanun'da yazılı hususlarla sınırlı olmak zorundadır. Banka tarafından çek hesabında yeterli karşılık varsa çek bedelinin hamile ödenmesi zorunludur. Yeterli karşılık bulunmuyorsa, yetkili hamilin talebi üzerine, 5941 sayılı Kanun'un 3/4. maddesinde yazılı hususlar çekin arkasına yazılarak karşılıksızdır işlemi yapılması zorunludur.

  • yıllık izin

Yıllık İznin Kullandırıldığını İşveren İspat Etmelidir. İşveren, Yıllık İzinlerin Kullandırıldığını İmzalı İzin Defteri veya Eşdeğer Bir Belge İle Kanıtlamalıdır.

Yıllık İznin Kullandırıldığını İşveren İspat Etmelidir. İşveren, Yıllık İzinlerin Kullandırıldığını İmzalı İzin Defteri veya Eşdeğer Bir Belge İle Kanıtlamalıdır. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi          2016/29606 E. 2020/2635 [...]