Enerji Hukuku Faaliyetlerimiz

Enerji hukuku, yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin kullanılması ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Enerji hukuku genel olarak elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasaları ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili alanlarda faaliyet göstermektedir.

Bu alanda yapılan ilk çalışmalar, 20. yüzyılın ortalarına denk gelmektedir. Bu tarihlerde meydana getirilen uluslararası sözleşmeler, bu konuya dair bazı kuralları içermekte ise de ayrı bir bölüm olarak düzenlenmemiştir. Bunun yerine, ikincil hukuki kaynaklar vasıtasıyla bu konuya dair düzenlemeler yapılmıştır.

Ülkemizin güncel ve ileriye dönelik planlarında enerji konusunda dışa bağımlılığın minimalize edilmesi ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması amacıyla bu alanda yapılacak  yatırımlara ciddi anlamda destek ve teşvikler sağlanmaktadır.

  • RES, GES, HES, JES vb. yenilebilir kaynaklara ilişkin yatırımlar
  • Akaryakıt mevzuatına ilişkin davalar
  • EPDK kararlarına karşı iptal davaları
  • Bayilik sözleşmeleri
  • Distribütörlük sözleşmeleri
  • Enerji santralleri bakım sözleşmeleri