Gayrimenkul ve Kira Hukuku Faaliyetlerimiz

Gayrimenkul ve Kira Hukuku, gerçek ya da tüzel kişilerin mülkiyete dayalı ya da taraflar arasında münakit bir sözleşmeye dayalı olarak bir eşyanın kullanımını inceleyen hukuk dalıdır. Eşyanın kullanımı  mülkiyete, taraflar arasındaki bir sözleşmeye dayanabileceği gibi doğrudan yasa kaynaklı da olabilmektedir.

Kat Mülkiyeti Hukuku da bu alan içerisinde yer almaktadır. Site veyahut apartmanlarda kat malikleri arasındaki ilişkinin düzenlendiği bu hukuk dalının önemi s0n dönemde iyice artmış ve uygulama alanı genişlemiştir.

 • Kira Sözleşmeleri ve Kira Hukuku Davaları,
 • İzalei-Şuyu(Ortaklığın Giderilmesi) Davaları,
 • Kamulaştırma Davaları,
 • İstihkak Davaları,
 • Şufa(Ön Alım) Davaları,
 • Tapu İptal ve Tescil, Muris Muvazaası, Satışın İptali Davaları,
 • Tahliye Davaları,
 • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları,
 • El Atmanın Önlemesi ve Ecrimisil Davaları,
 • Zorunlu Geçit Hakkı Davaları,
 • İpoteğin Fekki Davaları,
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri,
 • İpotek tesis işlemleri,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri,
 • Tapu Alım-Satım İşlemleri,
 • Yabancıların Gayrimenkul Satın Alma İşlemleri.