İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Faaliyetlerimiz

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile iş ilişkisinin taraflarının Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilerini ve ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş davaları uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir.

 • Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Alacağı Davaları,
 • Maaş, Fazla Mesai, Yıllık İzin Ücreti, Genel Tatil, UGBT, AGİ Ücret Alacağı Davaları,
 • Mobbing Davaları, Mobbing Sebebiyle Haklı Sebeple Fesih ve Manevi Tazminat Davaları,
 • İşe İade Davaları,
 • İş Kazası Kaynaklı Davalar,
 • SGK Eksik Prim Davaları,
 • Hizmet Tespit Davaları,
 • Meslek Hastalığı Davaları,
 • Sendika Hukuku,
 • Toplu İş Sözleşmeleri,
 • SGK İdari Para Cezasına İtiraz Davaları.