Sermaye Piyasası Hukuku Faaliyetlerimiz

  • KAP bildirimleri işlemleri
  • Kurumsal yönetim ilkeleri işlemleri,
  • SPK mevzuatı ve sair düzenlemelere uyum işlemleri,
  • Piyasası araçları (Varantlar, Paylar,Borçlanma Araçları, Türev Araçlar,  Borsa Yatırım Fonları)
  • Halka açık şirketlerde şirket ana sözleşmeleri,
  • Halka arz işlemleri.