About Göçük Hukuk

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Göçük Hukuk has created 178 blog entries.

Hastahanede Yanlış Tedavi Uygulanmasından Doğan Maddi Ve Manevi Zararın İstenmesinde Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir.

2020-11-26T10:50:15+03:00

Hastahanede Yanlış Tedavi Uygulanmasından Doğan Maddi Ve Manevi Zararın İstenmesinde Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas No: [...]

Hastahanede Yanlış Tedavi Uygulanmasından Doğan Maddi Ve Manevi Zararın İstenmesinde Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir.2020-11-26T10:50:15+03:00

Sorularla 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2020-11-25T16:14:02+03:00

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler, bunlara bağlı olan ve olmayan asli ve fer’i amme alacakları;  Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizleri ; sigorta primi, emeklilik keseceği, işsizlik sigortası primi ve daha bir çok kalem 17.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.

Sorularla 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun2020-11-25T16:14:02+03:00

Nafaka Miktarının Artırılması Konusunda TÜİK’in Yayınladığı Yıllık ÜFE Oranı, Artış Tarihi Olarak Da Kararın Kesinleştiği Tarih Benimsenmektedir.

2020-11-25T11:36:31+03:00

Nafaka Miktarının Artırılması Konusunda TÜİK'in Yayınladığı Yıllık ÜFE Oranı, Artış Tarihi Olarak Da Kararın Kesinleştiği Tarih Benimsenmektedir. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi [...]

Nafaka Miktarının Artırılması Konusunda TÜİK’in Yayınladığı Yıllık ÜFE Oranı, Artış Tarihi Olarak Da Kararın Kesinleştiği Tarih Benimsenmektedir.2020-11-25T11:36:31+03:00

Psikolojik Şiddet Ve Mobbing Uygulayarak Olumsuz Davranışları İle İşçiyi İstifaya Zorlayan İşveren, Manevi Tazminat Ödemek Zorundadır.

2020-11-24T11:14:56+03:00

Psikolojik Şiddet Ve Mobbing Uygulayarak Olumsuz Davranışları İle İşçiyi İstifaya Zorlayan İşveren, Manevi Tazminat Ödemek Zorundadır. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas [...]

Psikolojik Şiddet Ve Mobbing Uygulayarak Olumsuz Davranışları İle İşçiyi İstifaya Zorlayan İşveren, Manevi Tazminat Ödemek Zorundadır.2020-11-24T11:14:56+03:00

Whatsapp Konuşmaları Gizlilik İçeren Kişisel Veri Niteliğinde Olduğundan, Salt Nasıl Temin Edildiği Anlaşılamayan Bu Yazışmalara Dayanılarak İş Aktinin Feshi Haksızdır.

2020-11-20T15:36:14+03:00

WHATSAPP KONUŞMALARI GİZLİLİK İÇEREN KİŞİSEL VERİ NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN, SALT NASIL TEMİN EDİLDİĞİ ANLAŞILAMAYAN BU YAZIŞMALARA DAYANILARAK İŞ AKTİNİN FESHİ HAKSIZDIR [...]

Whatsapp Konuşmaları Gizlilik İçeren Kişisel Veri Niteliğinde Olduğundan, Salt Nasıl Temin Edildiği Anlaşılamayan Bu Yazışmalara Dayanılarak İş Aktinin Feshi Haksızdır.2020-11-20T15:36:14+03:00

İtirazın İptali Davasının Konusu Islah Yoluyla Arttırılırsa, Arttırılan Miktar Yönünden Davaya Eda Davası Olarak Devam Edilir.

2020-11-20T11:55:33+03:00

İtirazın İptali Davasının Konusu Islah Yoluyla Arttırılırsa, Arttırılan Miktar Yönünden Davaya Eda Davası Olarak Devam Edilir. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas [...]

İtirazın İptali Davasının Konusu Islah Yoluyla Arttırılırsa, Arttırılan Miktar Yönünden Davaya Eda Davası Olarak Devam Edilir.2020-11-20T11:55:33+03:00

İnternet Bankacılığında Müşterinin Oluşan Zararından Hafif Kusurlu Da Olsa Banka Sorumludur.

2020-11-19T11:56:12+03:00

İNTERNET BANKACILIĞINDA MÜŞTERİNİN OLUŞAN ZARARINDAN HAFİF KUSURLU DA OLSA BANKA SORUMLUDUR   Esas No: 2016/2409 Karar No: 2017/5249 YARGITAY 11. [...]

İnternet Bankacılığında Müşterinin Oluşan Zararından Hafif Kusurlu Da Olsa Banka Sorumludur.2020-11-19T11:56:12+03:00

Her Kat Maliki Ana gayrimenkule Ve Diğer Bağımsız Bölümlere Kusuru İle Verdiği Zarardan Dolayı Diğer Kat Maliklerine Karşı Sorumludur.

2020-11-18T10:45:01+03:00

Her Kat Maliki Ana gayrimenkule Ve Diğer Bağımsız Bölümlere Kusuru İle Verdiği Zarardan Dolayı Diğer Kat Maliklerine Karşı Sorumludur. YARGITAY 18. [...]

Her Kat Maliki Ana gayrimenkule Ve Diğer Bağımsız Bölümlere Kusuru İle Verdiği Zarardan Dolayı Diğer Kat Maliklerine Karşı Sorumludur.2020-11-18T10:45:01+03:00

Açık Ayıp Halinde, Teslim Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunmak Suretiyle Satıcı Veya Malike Karşı 5 Yıl İçinde Dava Açabilir.

2020-11-16T12:18:06+03:00

Açık Ayıp Halinde, Teslim Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunmak Suretiyle Satıcı Veya Malike Karşı 5 Yıl İçinde [...]

Açık Ayıp Halinde, Teslim Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunmak Suretiyle Satıcı Veya Malike Karşı 5 Yıl İçinde Dava Açabilir.2020-11-16T12:18:06+03:00

Ölen Kişinin Hayat Sigortası Varsa Kredi Borcundan Dolayı Mirasçılarına Müracaat Edilemez.

2020-11-13T16:13:30+03:00

  ÖLEN KİŞİNİN HAYAT SİGORTASI VARSA KREDİ BORCUNDAN DOLAYI MİRASÇILARINA MÜRACAAT EDİLEMEZ. Esas No: 2016/27243 Karar No: 2019/4131 YARGITAY 13. [...]

Ölen Kişinin Hayat Sigortası Varsa Kredi Borcundan Dolayı Mirasçılarına Müracaat Edilemez.2020-11-13T16:13:30+03:00