Ceza Hukuku Faaliyetlerimiz

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Ceza hukuku; genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır.

Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.

Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.

Kişilerin eylemleri sebebiyle Türk Ceza Kanunu gereğince cezalandırılması amacıyla yapılacak olan duruşmalar Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri ve Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemelerinde görülmektedir.

Ceza Hukuku, kişilerin doğrudan özgürlüğünü ve gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerekse de Anayasa tarafından gözetilen temel hak ve hürriyetlerini ilgilendiren bir alandır. Bu denli önemli bir alanda hizmet veren ceza avukatlarının da özellikle mevzuatı güncel olarak takip etmesi bu alan bakımından önem arz etmektedir.

 • Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ceza davaları,
 • Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ceza davaları,
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinde görülen ceza davaları,
 • Çocuk Mahkemesi ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ceza davaları,
 • Kişilerin birbirlerine karşı işledikleri bireysel suçlar sebebiyle görülen ceza davaları,
 • Vergi suçlarından kaynaklanan ceza davaları,
 • Hekimlerin tıbbi müdahalelerinden kaynaklanan ceza davaları,
 • İş kazasından kaynaklanan ceza davaları,
 • Bilişim suçları kapsamındaki ceza davaları,
 • Soruşturma ve Kovuşturma aşamalarında dosya takibi,
 • Yakalama, göz altına alma, el koyma ve arama gibi koruma tedbirlerine itiraz,
 • Tutuklamaya itiraz başvuruları ile sanığın tahliyesine ilişkin talep başvuruları,
 • Hırsızlık, mala zarar verme, hakaret ve tehdit, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanma veya temin etme, yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal kaynaklı ceza davaları,