Hissedarlar Arası Uyuşmazlıklar Faaliyetlerimiz

Hissedarlar arası uyuşmazlık, şirketlerde pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için  hakim ve azlık haklarının korunması gerekmektedir. Azlığın yasadan kaynaklı hakları, hakim ortakların ise pay sahipliğine dayalı haklarının tesisi ve etkin şekilde kullanılması ile şirket içi uyuşmazlıkların çözümüne destek sağlanmaktadır.

Etkin süreç takibi ile sürekli hukuki müşavirlik, genel kurul iptal davaları, sorumluluk davaları, şirketin haklı sebeple feshi davaları, genel kurullara katılım gibi faaliyetler ile olası uyuşmazlığın önüne geçilmekte ve müvekkil hakları korunmaktadır.

  • Genel Kurul İptal Davaları,
  • Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davaları,
  • Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Davaları,
  • Yöneticilerin Sorumluluğu Davaları,
  • Yasal Azlık Haklarının (%10) Kullanılması işlemleri,
  • Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması İşlemleri,
  • Hisse Devir İşlemleri,
  • Şirket Birleşme, Şirket Satın Alma ve Şirket Tasfiye İşlemleri,
  • Ticaret Sicil İşlemleri.