Miras Hukuku Faaliyetlerimiz

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

  • Miras Davaları,
  • Vasiyetname ve Miras Sözleşmeleri,
  • Muris Muvazaası Davaları (Mal Kaçırma Davaları)
  • Tenkis ve Denkleştirme Davaları,
  • Saklı Pay İhlali Davaları,
  • Vasiyetnamenin İptali Davaları,
  • Soybağının Tespiti Davaları,
  • Mirasçılıktan Çıkarma Davaları.