Rekabet Hukuku Faaliyetlerimiz

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur.  Rekabet düzenlemelerinin amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

• Rekabet Kurulu Ön Araştırma, Soruşturma ve Pişmanlık İşlemleri,
• Birleşme ve Devralmalara İlişkinin Rekabet Kurulu İzin İşlemleri,
• Hakim Durum, Yıkıcı Fiyat, Ayrımcılık ve Rekabeti Sınırlayan Diğer İşlemler,
• Lisans, Distribütörlük, Acentelik, Franchise Sözleşmeleri,
• Haksız Rekabetin Tespiti, Men’i ve Tazminat Davaları.