Yatırım Danışmanlığı Faaliyetlerimiz

Yatırım Danışmanlığı, Sermaye Piyasalarında, aracı kurumlarda, mevduat kabul etmeyen bankalarda ve portföy yönetim şirketlerinde, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve benzeri konularda yönlendirici nitelikte yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması ve kurulun danışmanlık faaliyetine ilişkin düzenlemelerinde belirtilen faaliyetlerin kısmen veya tamamen yürütülmesi konusunda ve Sermaye Piyasaları Kanunu konusunda yatırımcılara destek olmak olarak tanımlanmaktadır.

Reel piyasalarda ise yatırımcılara  şirketler hukuku, ticaret hukuku, girişimcilik hukuku, sürekli hukuk müşavirlik ve start-up hukuku alanlarında bilgilerini aktarır ve doğru yatırım yapılması konusunda yatırımcıyı bilinçlendirir.

  • Birleşme ve Devralma İşlemleri, (Mergers & Acquisitions),
  • Ortak Girişim (Joint Venture) Sözleşmeleri,
  • Ortaklık, Hissedarlar Sözleşmesi ve Hisse Satış Sözleşmeleri,
  • Distribütörlük, Acentelik, Finansal Kiralama, Lisans Sözleşmeleri,
  • Hukuki Durum Raporlaması (Due Dilligance) İşlemleri.