Gelir Vergisi Kanunu Yönünden Yapılan Tevkifat Nispeti Değişikliği

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi değiştirilerek vergi tevkifat oranı %15’den %10’a düşürülmüştür.

Bu kapsamda;

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan veya yine Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan;

• Her nevi hisse senetlerinin kâr payları,
• İştirak hisselerinden doğan kazançlar,
• Kurumların idare meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) üzerinden % 10 vergi tevkifatı uygulanacaktır.

Yine burada önemle belirtmek gerekir ki, Kararda yazdığı üzere karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmayacaktır.

22.12.2021 tarih ve 31697 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metni için tıklayınız.

Değiştirilen 2009/14593 sayılı bakanlar kurulu kararının tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun tam metni için tıklayınız.

 

Av. Kerem KÜÇÜKKARA   

Göçük Hukuk Bürosu     

23.12.2021