Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanun komisyonunda görüşülen “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 06.10.2021 tarihinde komisyonda kabul edilmiştir. Bu aşamadan sonra meclis genel kurulunda oylanacak ve kuvvetle muhtemel kabul edilerek kanunlaşacaktır.

Kanun teklifi ile sosyal medya içerik üreticilerinin reklam, sponsorluk ve satış gelirleri, vb. gelirlerinin kayıt altına alınması ve verginin kaynaktan kesilmesi amaçlanmaktadır.

Komisyonda kabul edilen metin uyarınca Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer Madde 20/B hükmü ile sosyal medya içerik üreticilerinin gelirlerinin vergilendirilmesi şu şekilde gerçekleşecektir:

 

  • İnternet Ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal medya içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.

 

  • Sosyal medya içerik üreticilerinin bu hükümden yararlanabilmesi için Türkiye’ de kurulu bir bankada hesap açması ve tahsilatları bu hesap üzerinden tahsil etmesi zorunludur.

 

  • Bu hesaplara yatırılan hasılatlar üzerinden bankalar %15 nispetinde Gelir Vergisi stopaj kesintisi yapacak ve kesintiyi sosyal medya içerik üreticisi adına beyan edilip yatırılacaktır.

 

  • Toplam geliri %35’ lik gelir vergisi dilimini aşanlar ve gelirlerini bu düzenlemeye aykırı olarak tahsil edenler bu maddeden yararlanamayacaktır.
  • İstisnaya ilişkin şartları taşımamasına rağmen istisnadan yararlanan kişiler hakkında eksik tahakkuk eden vergi, vergi zıyai cezası kesilmek suretiyle gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
  • Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan tevkifat oranını 0’ da indirmeye ve bir katına kadar arttırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

 

Görüldüğü üzere yasanın amacı sosyal medya içerik üreticilerinin gelirlerinin kaydileştirilmesidir. Bu amaca uygun davranan mükelleflerin kanun kapsamındaki gelirleri ayrıca gelir vergisinden istisna tutulmuş olup, yalnızca hasılatlardan banka tarafından %15 stopaj kesintisi yapılacaktır.

Uygulama konusunda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılacak tebliğ yol gösterici olacaktır.

 

                                                                                                      Av. Ali ÖZDEMİR

                                                                                                             08.10.2021

                                                                                                      İzmir Göçük Hukuk Bürosu