T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

02.09.2021 TARİHLİ GENELGESİ (PCR Testi İbrazı)

 HAKKINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 02.09.2021 tarihli 81 il valiliğine gönderilen genelge ile işyerlerinde COVİD-19 önlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, COVİD-19 aşısı olmayan/aşıları tamamlamayan çalışanların işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirmesi gerekçesiyle birtakım tedbirlerin alınması, Covid-19 ve aşılar  hususunda işçilerin bilgilendirilmesi gerektiği dile getirilmiştir.

Bakanlık tarafından gönderilen genelgede ayrıca, aşısız veya daha önce hastalığı geçirmemiş işçiler ile aşılarını yaptıran işçiler arasında iş barışının bozulabileceği ve bu sebeple genelgedeki tedbirlerin alınabileceğini bildirilmiştir.

Genelge uyarınca,

  • 09.2021 tarihi itibariyle, aşı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işveren tarafından istenebilecektir. Ayrıca, bu test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır.
  • Bu kapsamda, aşısını tamamlamayan işçiler işyerinde karşılaşabilecekleri risk ve tedbirler konusunda işveren tarafından yazılı olarak bilgilendirilecektir.
  • Bu bilgilendirme sonrasında da aşı olmayan işçiler COVİD-19 tanısı konması halinde bunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından muhtemel sonuçları da bildirilecektir.

İşverenlerin genelge uyarınca gerekli tedbirleri alması ve alınan kararları işçiler ile paylaşması gerekmektedir.

Ayrıca genelge ile sadece PCR Testi İbrazı hususunun gündeme alınmadığı, aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği hükümleri dikkate alınarak hastalık, korunma yollara ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı uyarınca sorumluluk hususlarında işçilerin bilgilendirilmesi gerektiği gözden kaçırılmamalıdır.

                                                                                          Göçük Hukuk Bürosu

                                                                                                 06.09.2021