Hatır Taşımaları, Menfaat Karşılığı Olmadığından İstenecek Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapılması Gereklidir.

2020-05-24T17:56:28+03:00

Hatır Taşımaları, Menfaat Karşılığı Olmadığından İstenecek Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapılması Gereklidir. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/19365 Karar [...]