Oyun Karakterinin Hukuka Aykırı Şekilde Ele Geçirilmesi TCK’nın 244. Maddesindeki Bilişim Suçunu Oluşturmaktadır

2022-07-26T17:46:41+03:00

OYUN KARAKTERİNİN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLMESİ TCK'NIN 244.MADDESİNDEKİ BİLİŞİM SUÇUNU OLUŞTURMAKTADIR T.C.YARGITAY 2. Ceza Dairesi Esas No: 2019/11010 Karar [...]