DAO’lara Yönelik Hukuki Yaklaşımlar

2023-04-05T11:54:44+03:00

Türk Hukuku açısından ise öncelikle blokzincir teknolojisi, kripto varlıklar, akıllı sözleşmeler konusunda hukuki tanımların yapılması elzemdir. Wyoming örneğinde olduğu gibi Türk Hukuku yönünden de, Türk Ticaret Kanunu’ na DAO’lar için bir ek bölüm eklenmek suretiyle yeni bir kanun yaratmak yerine mevcut hukuki düzenlemeler üzerinden hareket edilebilecektir.