Aynı Amaca Hizmet Eden Birden Fazla Ev Eşyası Varsa Bunlardan Birisi Haczedilebilir.

2020-05-24T17:44:55+03:00

Aynı Amaca Hizmet Eden Birden Fazla Ev Eşyası Varsa Bunlardan Birisi Haczedilebilir. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/17477 Karar No: [...]