Tüketici Cayma Hakkı Konusunda Bilgilendirilmezse, Bu Hakkı Kullanmak İçin On Dört Günlük Süreye Bağlı Değildir.

2020-05-24T17:43:42+03:00

Tüketici Cayma Hakkı Konusunda Bilgilendirilmezse, Bu Hakkı Kullanmak İçin On Dört Günlük Süreye Bağlı Değildir. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas No: [...]