Bilgisayar Günümüz Koşullarında Lüzumlu Ev Eşyası Olup; Bir Adet Olduğu ve Fiyatı Pek De Fahiş Olmadığına Göre Haczedilemeyeceğinin Kabulü Gerekir.

2020-05-24T17:47:00+03:00

Bilgisayar Günümüz Koşullarında Lüzumlu Ev Eşyası Olup; Bir Adet Olduğu ve Fiyatı Pek De Fahiş Olmadığına Göre Haczedilemeyeceğinin Kabulü Gerekir. [...]