İşyerinin Devri Halinde İşçinin Tüm Hak ve Borçları Devralan İşverene Geçer.

2020-05-24T17:47:51+03:00

İşyerinin Devri Halinde İşçinin Tüm Hak ve Borçları Devralan İşverene Geçer. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2011/9-589 Karar No: 2011/740 [...]