Tebligatı Alanın Tebligat Evrakında Görünüş İtibariyle On Sekiz Yaşından Aşağı Olmadığı Kaydının Yazılmadığı, Muhatap İle Aynı Çatı Altında Birlikte Oturduklarına Dair Delil Ve Kaydın Bulunmadığı Anlaşıldığından Davacıya Yapılan Tebligat Geçersizdir.

2020-09-22T14:03:08+03:00

Tebligat Kanunun 22. maddesine göre muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran onsekiz yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır. Tebligat geçersiz oldugundan, ödeme emrinin iptali davasının açılması için yasada öngörülen 7 günlük hak düşürücü sürenin 05/08/2016 tarihinden başlatılması doğru değildir.