Bilgisayar Günümüz Koşullarında Lüzumlu Bir Ev Eşyası Olduğu İçin Haczedilemez.

2020-12-05T19:09:17+03:00

BİLGİSAYAR GÜNÜMÜZ KOŞULLARINDA LÜZUMLU BİR EV EŞYASI OLDUĞU İÇİN HACZEDİLEMEZ.  T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2012/27279 Karar No: 2013/11536 Karar [...]