Özel Hastanede Yanlış Tedavi Uygulamasından Doğan Zararın İstenmesinde Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir.

2020-05-24T18:00:34+03:00

Özel Hastanede Yanlış Tedavi Uygulamasından Doğan Zararın İstenmesinde Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/18107 Karar No: [...]

Özel Hastanede Yanlış Tedavi Uygulamasından Doğan Zararın İstenmesinde Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir.2020-05-24T18:00:34+03:00

Sağlık Kuruluşlarında Verilen Hizmetin Kusurlu Olması Halinde Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Kabülü Gerekir.

2020-05-24T17:35:56+03:00

SAĞLIK KURULUŞLARINDA VERİLEN HİZMETİN KUSURLU OLMASI HALİNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN KABULÜ GEREKİR.   Danıştay 15. Daire Esas: 2013/4355 [...]

Sağlık Kuruluşlarında Verilen Hizmetin Kusurlu Olması Halinde Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Kabülü Gerekir.2020-05-24T17:35:56+03:00
Go to Top