Miras Hukuku ve Miras Taksim Sözleşmeleri

2021-10-29T13:43:44+03:00

Mirasın paylaşılması (taksimi), mirasçıların mirasa konu menkul ve gayrimenkullerin bölünmesi, mirasçıların kendi uhdesine geçmesi olarak tanımlanabilir. Murisin (miras bırakanın) ölümü [...]