Vekaletname Fotokopisi İle Yapılan Satış İşleminden Kaynaklı Zarardan Dolayı Noter Sorumludur.

2020-05-24T17:27:22+03:00

NOTERİN SORUMLULUĞU - VEKALETNAME FOTOKOPİSİ İLE YAPILAN SATIŞ İŞLEMİNDEN KAYNAKLI ZARARDAN DOLAYI NOTER SORUMLUDUR.   Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas: [...]