İlgili Kişinin Açık Rızası Olmaksızın YKS Sonuç Belgesinin Haber Sitesinde Paylaşılması KVKK İhlali Teşkil Eder

2022-07-27T15:12:20+03:00

İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASI OLMAKSIZIN YKS SONUÇ BELGESİNİN PAYLAŞILMASI KVKK İHLALİ TEŞKİL EDER   Kişisel Verileri Koruma Kurulu Karar Tarihi: [...]