Özel Hastanede Yanlış Tedavi Uygulamasından Doğan Zararın İstenmesinde Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir.

2020-05-24T18:00:34+03:00

Özel Hastanede Yanlış Tedavi Uygulamasından Doğan Zararın İstenmesinde Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/18107 Karar No: [...]