Topluluk Şirketi Niteliğinde Olmayan Anonim Şirketlerde, Azlık Ortaklığın Şirketten Çıkarılması Şirket Tüzel Kişiliği Tarafından Talep Edilemez.

2020-05-24T17:33:05+03:00

TOPLULUK ŞİRKETİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERDE, AZLIK ORTAKLIĞIN ŞİRKETTEN ÇIKARILMASI ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDAN TALEP EDİLEMEZ.   YARGITAY 11. Hukuk [...]