GSM Şirketi Kota Aşımı Halinde Tüketiciyi Bilgilendirmekle Yükümlüdür.

2020-05-24T17:42:07+03:00

GSM Şirketi Kota Aşımı Halinde Tüketiciyi Bilgilendirmekle Yükümlüdür. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/13926 Karar No: 2017/9234 Karar Tarihi: 07.06.2017 [...]