Sağlık Kuruluşlarında Verilen Hizmetin Kusurlu Olması Halinde Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Kabülü Gerekir.

2020-05-24T17:35:56+03:00

SAĞLIK KURULUŞLARINDA VERİLEN HİZMETİN KUSURLU OLMASI HALİNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN KABULÜ GEREKİR.   Danıştay 15. Daire Esas: 2013/4355 [...]