Yıllık İznin Kullandırıldığını İşveren İspat Etmelidir. İşveren, Yıllık İzinlerin Kullandırıldığını İmzalı İzin Defteri veya Eşdeğer Bir Belge İle Kanıtlamalıdır.

2020-05-24T17:50:32+03:00

Yıllık İznin Kullandırıldığını İşveren İspat Etmelidir. İşveren, Yıllık İzinlerin Kullandırıldığını İmzalı İzin Defteri veya Eşdeğer Bir Belge İle Kanıtlamalıdır. YARGITAY [...]