Bilirkişi Raporunda Kusur Oranı Belirtilmesine Rağmen; Mahkemenin, Kusur Oranı Gözetilmeksizin Tüm Bedel Üzerinden  Hüküm Kurması Mümkün Değildir.

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi

Esas No: 2017/4876

Karar No: 2018/4076

Karar Tarihi: 12.04.2018

ÖZET:

Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda hasar bedeli 1.114,82 TL olup kusur oranına göre davacının isteyebileceği tutar 668,89 TL olarak hesaplanmıştır. Mahkemece bu husus gözetilmeden itirazın iptali ile takibin hesaplanan bedel üzerinden devamına karar vermek gerekirken kusur oranı gözetilmeksizin tüm bedel üzerinden devamına yönelik yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16.10.2017 gün, 2017/53301 sayılı kanun yararına bozma talebi ile temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR:

Davacı vekili, davacı şirket tarafından sigortalı bulunan araçla davalı belediye otobüsünün kazaya karıştığını, hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini 1.252,71 TL hasar bedeli için davalı hakkında takip başlatıldığını, takibin haksız itiraz nedeni ile durduğunu belirterek itirazın iptali ile takibin devamını talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; görev itirazında bulunmuş kusuru ve hasarı kabul etmediklerini bildirerek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece; toplanan delillere ve alınan bilirkişi raporuna göre, davanın kabulüne, İzmir 15.İcra Müdürlüğünün 2012/6308 takip sayılı dosyasında bulunan 24/05/2012 tarihli itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmiştir. Asıl alacak miktarı üzerinden de %40 icra inkar tazminatının davalıdan alınıp, davacıya verilmesine, karar verilmiştir. Davalı vekilinin kanun yarına bozma istemli dilekçesi üzerine hüküm, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16.10.2017 gün, 2017/53301 sayılı kanun yararına bozma talebi ile temyiz edilmiştir.

Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda hasar bedeli 1.114,82 TL olup kusur oranına göre davacının isteyebileceği tutar 668,89 TL olarak hesaplanmıştır. Mahkemece bu husus gözetilmeden itirazın iptali ile takibin hesaplanan bedel üzerinden devamına karar vermek gerekirken kusur oranı gözetilmeksizin tüm bedel üzerinden devamına yönelik yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulüne karar vermiştir. Bununla birlikte 6100 sayılı HMK’nun 363. maddesi (1086 sayılı HUMK’nun 427. maddesi) uyarınca hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA, 12.04.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.