Ölen Kişinin Hayat Sigortası Varsa Kredi Borcundan Dolayı Mirasçılarına Müracaat Edilemez.

2020-11-13T16:13:30+03:00

  ÖLEN KİŞİNİN HAYAT SİGORTASI VARSA KREDİ BORCUNDAN DOLAYI MİRASÇILARINA MÜRACAAT EDİLEMEZ. Esas No: 2016/27243 Karar No: 2019/4131 YARGITAY 13. [...]

Ölen Kişinin Hayat Sigortası Varsa Kredi Borcundan Dolayı Mirasçılarına Müracaat Edilemez.2020-11-13T16:13:30+03:00

İstinafa Başvuru Süresi İçinde, İkinci Dilekçe İle İlk Dilekçede İleri Sürülmeyen Vakıalar Hakkında İstinaf Talebinde Bulunulmasında Yasal Bir Sakınca Yoktur.

2020-11-13T15:51:31+03:00

İSTİNAFA BAŞVURU SÜRESİ İÇİNDE, İKİNCİ DİLEKÇE İLE İLK DİLEKÇEDE İLERİ SÜRÜLMEYEN VAKIALAR HAKKINDA İSTİNAF TALEBİNDE BULUNULMASINDA YASAL BİR ENGEL YOKTUR. [...]

İstinafa Başvuru Süresi İçinde, İkinci Dilekçe İle İlk Dilekçede İleri Sürülmeyen Vakıalar Hakkında İstinaf Talebinde Bulunulmasında Yasal Bir Sakınca Yoktur.2020-11-13T15:51:31+03:00

38 Ve 42. Sınıf Hizmetlerini İçeren “Bultt” İbareli Marka Sahibinin İtirazı İle, 09, 35, 38 Ve 42. Sınıf Ürün Ve Hizmetleri İçeren “Şirketim Bulutta” İbareli Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmiştir.

2020-11-04T10:02:54+03:00

38 VE 42. SINIF HİZMETLERİNİ İÇEREN "BULTT" İBARELİ MARKA SAHİBİNİN İTİRAZI İLE, 09, 35, 38 VE 42. SINIF ÜRÜN VE [...]

38 Ve 42. Sınıf Hizmetlerini İçeren “Bultt” İbareli Marka Sahibinin İtirazı İle, 09, 35, 38 Ve 42. Sınıf Ürün Ve Hizmetleri İçeren “Şirketim Bulutta” İbareli Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmiştir.2020-11-04T10:02:54+03:00
Go to Top