Sorularla 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2020-11-25T16:14:02+03:00

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler, bunlara bağlı olan ve olmayan asli ve fer’i amme alacakları;  Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizleri ; sigorta primi, emeklilik keseceği, işsizlik sigortası primi ve daha bir çok kalem 17.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.