İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır.

2020-05-24T18:04:56+03:00

İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/3467 Karar No: [...]

İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır.2020-05-24T18:04:56+03:00

Topluluk Şirketi Niteliğinde Olmayan Anonim Şirketlerde, Azlık Ortaklığın Şirketten Çıkarılması Şirket Tüzel Kişiliği Tarafından Talep Edilemez.

2020-05-24T17:33:05+03:00

TOPLULUK ŞİRKETİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERDE, AZLIK ORTAKLIĞIN ŞİRKETTEN ÇIKARILMASI ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDAN TALEP EDİLEMEZ.   YARGITAY 11. Hukuk [...]

Topluluk Şirketi Niteliğinde Olmayan Anonim Şirketlerde, Azlık Ortaklığın Şirketten Çıkarılması Şirket Tüzel Kişiliği Tarafından Talep Edilemez.2020-05-24T17:33:05+03:00
Go to Top