Değişen Alt İşverenler İle İşçi Arasında Fesih Bildirimi Yapılmadığı Sürece İşçinin İş Sözleşmesi ve Doğmuş Bulunan İşçilik Hakları Devredilmiş Sayılır.

2020-05-24T18:00:06+03:00

Değişen Alt İşverenler İle İşçi Arasında Fesih Bildirimi Yapılmadığı Sürece İşçinin İş Sözleşmesi ve Doğmuş Bulunan İşçilik Hakları Devredilmiş Sayılır. [...]