Duruşma Tutanaklarına Olumsuz Hali Yansıtılmayan Sanık Hakkında Takdiri İndirim Yapılmaması Bozma Sebebidir.

2020-05-24T17:57:18+03:00

Duruşma Tutanaklarına Olumsuz Hali Yansıtılmayan Sanık Hakkında Takdiri İndirim Yapılmaması Bozma Sebebidir. YARGITAY 16. Ceza Dairesi Esas No: 2019/1817 Karar No: [...]