Duruşma Tutanaklarına Olumsuz Hali Yansıtılmayan Sanık Hakkında Takdiri İndirim Yapılmaması Bozma Sebebidir.

YARGITAY 16. Ceza Dairesi

Esas No: 2019/1817

Karar No: 2019/4534

Karar Tarihi: 27.06.2019

ÖZET:

Dosya kapsamına göre geçmişte suç işlediği tespit edilemeyen, duruşma tutanaklarına olumsuz hali yansıtılmayan ve soruşturma aşamasındaki ikrarı ile suçun vasfı ve cezanın teşdiden belirlenmesine katkı sağlayan sanık hakkında yasal ve yeterli olmayan, dosya kapsamı ile de uygunluk göstermeyen gerekçelerle TCK’nın … maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;

Sanığın duruşmalı inceleme talebinin yasal şartları oluşmadığından CMK’nın 299. maddesi gereğince REDDİNE,

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş olmakla sanık ve müdafiinin sair temyiz itirazlarının reddine

Ancak;

TCK’nın 62. maddesinde takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failinin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiş olup; dosya kapsamına göre geçmişte suç işlediği tespit edilemeyen, duruşma tutanaklarına olumsuz hali yansıtılmayan ve soruşturma aşamasındaki ikrarı ile suçun vasfı ve cezanın teşdiden belirlenmesine katkı sağlayan sanık hakkında yasal ve yeterli olmayan, dosya kapsamı ile de uygunluk göstermeyen gerekçelerle TCK’nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ:

Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan bu sebepten dolayı CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu, suç vasfı, atılı suç için kanun maddelerinde öngörülen ceza miktarı gözetilerek tahliye talebinin reddine, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27.06.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.