İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır.

2020-05-24T18:04:56+03:00

İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/3467 Karar No: [...]

İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır.2020-05-24T18:04:56+03:00

İspat Yükü Kendisine Düşmeyen Davacı, Keşif Masraflarını Yatırmaya Zorlanamaz.

2020-05-24T17:37:03+03:00

İspat Yükü Kendisine Düşmeyen Davacı, Keşif Masraflarını Yatırmaya Zorlanamaz. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/8696 Karar No: 2019/5517 Karar Tarihi: [...]

İspat Yükü Kendisine Düşmeyen Davacı, Keşif Masraflarını Yatırmaya Zorlanamaz.2020-05-24T17:37:03+03:00
Go to Top