HMK 119/2 Gereği Verilen Sürede Bildirilen Adrese Tebligat Yapılamazsa Dava Açılmamış Sayılır.

2020-05-24T17:50:56+03:00

HMK 119/2 Gereği Verilen Sürede Bildirilen Adrese Tebligat Yapılamazsa Dava Açılmamış Sayılır. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/12964 Karar No: [...]