Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Ceza hukuku; genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır.

Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.

Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.

Kişilerin eylemleri sebebiyle Türk Ceza Kanunu gereğince cezalandırılması amacıyla yapılacak olan duruşmalar Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri ve Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemelerinde görülmektedir.

Ceza Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ceza davalarında diğer hukuk davalarına göre farklı olan hususlar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ceza davalarında masumiyetin esas olmasıdır. Bu çerçevede, bir kişiye ceza verilebilmesi için o kişinin suçu işlediğine dair kesin deliller ortaya konmak zorundadır. Aksi takdirde yalnızca şüpheye dayalı olarak kimseye ceza verilemez. Dolayısıyla ceza davalarında şüphe sanık lehine olarak yorumlanmaktadır.

Bu ilkenin altında yatan unsur esasında suç işlememiş bir kişiye ceza verilme riskidir. Bu noktada ceza avukatı çok büyük sorumluluk altındadır. Zira yapılacak en ufak bir hata sanığın haksız yere ceza almasına sebep olabilecektir.

Ayrıca Ceza Hukukundaki bir diğer temel prensip masumiyet karinesidir. Bu ilke kısaca suçu ispatlanana kadar herkesin masum olması olarak tanımlanabilir. Bu nedenle ceza hukukunda tutukluluk istisnai bir tedbir olup ceza hukukunda esas olan tutuksuz yargılanmadır. Zira kural olarak sanığın suçlu olup olmadığı yargılama sonunda tüm delillerin değerlendirilmesi ve sanığın savunma hakkını kullanmasının sonunda anlaşılmaktadır.

Her ne kadar Ceza Mahkemelerinde yargılanan kimseler çoğunlukla toplum nezdinde suçlu olarak görülseler de bu durum ceza hukukunun temel prensiplerine tamamen aykırıdır. Ayrıca toplumumuzda anlaşılmaktadır ki, gerek sanık ve şüpheliler gerekse şikayetçi ve mağdurlar hukuki hakları hususunda tam olarak bilgi sahibi değildirler. Bu nedenle ceza yargılamasında taraf olan kişilerin alanında uzman bir ceza avukatı ile çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

Ceza Avukatı Ne Yapar?

İzmir Ceza avukatı, mahkemelerde sanıkların ve katılanların (şikâyetçilerin ve mağdurların) yasalardan kaynaklanan haklarını savunmak ve etkin şekilde süreci takip etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla ceza avukatları, diğer alanlardaki meslektaşlarından farklı olarak doğrudan insanların özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda çalışmaktadırlar.

Müvekkilin özgürlüğü için ceza avukatının hem genel kanunlar olan Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’na hem de diğer özel kanunlara hakim olması çok önemlidir. Ceza avukatı müvekkilinin lehte ve aleyhinde olabilecek tüm delilleri mevzuat çerçevesinde titizlikle analiz etmelidir. Ayrıca usulen yapılabilecek en ufak hataların dahi çok büyük hak ihlallerine sebep olabileceği unutulmamalıdır.

İzmir Ceza Hukuku ve Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku alanı ofisimiz tarafından hukuki destek verilen en önemli alanlardan birisidir. Ceza Hukuku, kişilerin doğrudan özgürlüğünü ve gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerekse de Anayasa tarafından gözetilen temel hak ve hürriyetlerini ilgilendiren bir alandır. Bu denli önemli bir alanda hizmet veren ceza avukatlarının da özellikle mevzuatı güncel olarak takip etmesi bu alan bakımından önem arz etmektedir.

Gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamasında ceza dosyasının takibi, hukuka uygunluk nedenleri ile hukuka aykırı delillerin tespiti, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmemesine önem gösterilmesi gibi teknik  ve usul açısından önemli kavramlarla yürütülmesi gereken süreçte 47 yıldır olduğu gibi; hukuki destek sağlıyoruz.

Bununla birlikte; mağdurların, şikâyetçilerin ve sanıkların İzmir Ağır Ceza Avukatı ve İzmir Asliye Ceza Avukatı gibi aramalar ile; tercihlerinde dikkat ettikleri en önemli kriter ise bu hukuk alanında tecrübe, deneyim ve güncel mevzuat hükümlerine sahip olmalarıdır.

Ofisimiz, “Geçmişin Deneyimi, Geleceğin Enerjisi ve 48 Yılın Güveni” sloganıyla sizlere uzun yıllardır hukuki destek sağlamakta olup İzmir ceza avukatı ve hukuku alanında da yetkin avukatlar ile sizlere hukuki destek sağlamaya devam etmektedir.

İzmir Ceza Avukatı olarak da Türk Ceza Kanunu’nda yer alan her türlü suç bakımından sizlere hukuki destek sağlamaktayız.

Ofisimizin bu alanda sizlere destek verdiği başlıca ceza dava türleri;

 • Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ceza davaları,
 • Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ceza davaları,
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinde görülen ceza davaları,
 • Çocuk Mahkemesi ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ceza davaları,
 • Kişilerin birbirlerine karşı işledikleri bireysel suçlar sebebiyle görülen ceza davaları,
 • Vergi suçlarından kaynaklanan ceza davaları,
 • Hekimlerin tıbbi müdahalelerinden kaynaklanan ceza davaları,
 • İş kazasından kaynaklanan ceza davaları,
 • Bilişim suçları ve kripto para dolandırıcılığı kapsamındaki ceza davaları,
 • Soruşturma ve Kovuşturma aşamalarında etkin dosya takip süreci,
 • Yakalama, göz altına alma, el koyma ve arama gibi koruma tedbirlerine itiraz,
 • Tutuklamaya itiraz başvuruları ile sanığın tahliyesine ilişkin talep başvuruları,
 • Sanık müdafiiliği, şikâyetçi veya mağdur vekilliği,
 • Hırsızlık, mala zarar verme, hakaret ve tehdit, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanma veya temin etme, yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi alanlarda sizlere hizmet vermekteyiz.

İzmir Hukuk Bürosu arayışlarınızda sizlere hizmet vermek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.