DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE ERTELEME

20.02.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 14.02.2020 tarihli 7221 Sayılı yasaya göre Değerli Konut Vergisi ile ilgili değişiklikler meydana gelmiştir. Şöyle ki;

  • Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisine tabi olmayacak. Yapılan değişiklik ile kişilerin vergi mükellefi olabilmeleri için taşınmazın belirlenen değerinin 5.000.000-TL’nin üzerinde olması gerekmektedir.
  • 20.02.2020 tarihinde yapılan değişiklikler ile muafiyet şartları da değişmiştir, ilk düzenlemede olmayan muafiyetlikler getirilmiştir. Öyle ki, birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olan kişilerin en düşük değerli taşınmazı ve TOKİ Başkanlığının sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar bu vergiden muaf olacaktır.
  • 20.02.2020 tarihinde yapılan değişiklik ile, vergiye ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren geçerli olacak. Dolayısıyla, 2020 yılına ilişkin olarak, kişilere vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Vergiye ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak.
  • Son olarak, verginin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır.

Av. Aslıhan GÜRAL BOZKURT

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.