KORONA VİRÜSÜNÜN (COVID-19) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Bu yazımızda; özellikle işverenlere korona virüsü (Covid-19) kapsamında iş yerlerinde alması gereken tedbirler ile; iş yerlerinde oluşturulacak ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ kurulunun görevleri soru-cevap şeklinde anlatılmıştır.

Yazımızın en altında ise iş yerleri için oluşturulması gereken “Covid-19 Acil Eylem Planı” örneğine yer verilmiştir.

Soru-1) İş yerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” bulunmakta mıdır?

1-) Varsa;

Aşağıda detaylıca belirtilecek iş ve işlemler; İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından yürütülecektir.

2-) Yoksa;

– İşveren veya vekili tarafından;

– İş yeri Hekimi

– İş Güvenliği Uzmanı

– Diğer sağlık çalışanı personeli

– Çalışan temsilcisi ve mümkünse ilk yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişilerden oluşturulacak ekip tarafından işlemler yürütülecek.

 

Soru-2) “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” genel anlamda hangi işlemleri yapacaktır?

Kurul genel anlamda;

 • Covid-19 kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütecek,
 • İş yerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütecek,
 • Kurum içi ve kurum dışı iletişimi koordine edecek,
 • Acil durum planını güncel tutacak,
 • Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina prosedürünün oluşturulması için ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime geçilmesini sağlayacak,
 • Resmi makamların tavsiye kararlarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlü olacaktır.

 

Soru-3) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun ivedilikle yapması gereken işlem nedir?

 • Öncelikle Acil Durum Planı oluşturulması ve Risk Değerlendirilmesi yapılmalıdır. Buradaki değerlendirme şu şekilde yapılmalı;

Şirket nezdinde henüz herhangi bir virüs semptomu/vakası yoksa Risk Değerlendirmesi yapılarak iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından belirtilen gerekli tedbirler alınmalıdır.

Ayrıca Risk Değerlendirmesine binaen, iş yerinde bir vaka dahi görülmesi ihtimaline karşı Acil Durum Planı oluşturulmalıdır. (Örnek Acil Durum Planı’na bu yazımızın sonunda yer alan şemadan erişebilirsiniz.)

 • İş yerinde yürütülen faaliyetlerin ve çalışma organizasyonunun, özellikle yeni İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi resmi makamlar tarafından yayınlanan Genelgeler ile; İş Sağlığı ve Güvenliği genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak bilgilendirmeler nezdinde, işçilerin Covid-19’a maruziyetini engelleyecek şekilde düzenlemelidir.
 • Çalışan temsilcileri ve/veya çalışanların güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmesi (mümkün olduğu ölçüde yazılı olarak tebliğ ile) plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğinin farkında olmalarının sağlanması gerekmektedir.
 • Her iş yerindeki somut durum ve özelliklere göre (lojistik şirketlerinde farklı, gıda şirketlerinde farklı vs.) tehlikeler belirlenerek bir risk değerlendirmesi veya mevcut risk değerlendirmesi varsa onun üzerinden güncelleme yapılmalıdır.

 

Soru-4) İstisnasız her iş yerinde uygulanması gereken önlemler nelerdir?

 • Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların işyeri hekimine yönlendirilmesi gerekir.
 • İş yeri genelinde çalışanların sosyal mesafesini sağlamak için uygun bir çalışma modeli geliştirilmelidir. (Örneğin; Mümkün olduğu ölçüde her işçi arasında en az 2 metrelik (3 adımlık) mesafe koyacak şekilde çalışılmalıdır. Yemek molalarında ve ara dinlenmelerde toplu halde değil; vardiyalı şekilde yemek yenmeli, bu mesafe bu arada da sağlanmalıdır.)
 • Çalışanların hasta olduklarında evde kalmalarını teşvik eden, öksürük ve hapşırma görgü kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan afiş/poster/talimatlar işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer alanlara asılmalıdır. (Bu nevi afiş/poster/talimatlar Sağlık Bakanlığı’nın kendi resmi sayfasında bulunmaktadır.)
 • Çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalar yaptırılmalıdır.
 • Çalışanlar, iş yeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır. Yine çalışanların iş yeri ortamında aynı yerde kıyafet değişimi yapılmaması sağlanmalıdır.
 • İş yerinde çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır. El hijyenini teşvik etmek için dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulmalıdır.
 • Hassas risk gruplarında yer alan çalışanların (Kronik hastalığı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı işçiler başta olmak üzere) mümkünse evden çalışmaları sağlanmalıdır.
 • Bir çalışanın COVID-19 olduğu tespit edilirse, işverenler diğer çalışanları için COVID-19’a maruz kalma olasılıkları konusunda bilgilendirme yapmalı ve sağlık kuruluşları ile irtibata geçmeli ve karantina, iş yerini geçici kapatma dahil bütün işlemleri ivedilikle uygulamalıdır.
 • Çalışanların ruhsal sağlığını korumak adına psikososyal risk etmenleri değerlendirilerek doğru ve etkin bilgilendirme ile tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.
 • Güncel bilgilerin takibi için güvenilir bilgi kaynakları (Sağlık Bakanlığı, DSÖ gibi) kullanılmalıdır.
 • Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde, iş yeri temizliği ve düzeni, hijyen ve psikososyal risk faktörleri konuları önceliklendirilerek verilmelidir. Eğitimlerde aile ve toplumsal yaşama ilişkin öneriler de yer almalıdır.

 

Soru-5) Özellikle temizlik ve hijyen kuralları ile ilgili yapılması gerekenler nelerdir?

İş yerinde temizlik ve hijyen standartları mümkün olduğu kadar en üst seviyeye çıkarılmalıdır;

 • Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda gerekli ek önlemler alınmalıdır.
 • İş yerlerinde mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımı önlenmelidir. (Özellikle mesafe kuralını tekrar hatırlatmakta fayda duyuyoruz.)
 • Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkamalıdır. Yine çalışanların çalışma alanlarına yakın bir yerde ulaşabilecekleri alkollü dezenfektanlar bulunmalı, belirli aralıklarla bunun kullanımı sağlanmalıdır.
 • Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları sürdürülmelidir. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmalıdır.
 • Özellikle işçilerin vardiya değişikliği sırasında veya bir iş gününün bitimi ile diğer iş günü başlamadan önce işçilerin bulunduğu her alan önemle dezenfekte edilerek bir sonraki vardiyaya/güne hazır edilmelidir.
 • Klavyeler ve diğer cihazlar da düzenli olarak temizlenmelidir. Mümkün olduğunca işçilerin diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmaları engellenmelidir.
 • İş yerlerinde görevli sağlık personeli tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el yıkama eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır. Bu konuda da Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan afiş ve tanıtım broşürleri işçilere iletilmelidir.
 • Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir. İşçilere bu doğrultuda eldiven, maske, mendil, dezenfektan ve gerekli sair ekipmanlar sağlanmalıdır.
 • İş yerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler ve dışarıdan alınan hizmetlerden acil olmayanları iptal edilmelidir.
 • İş ortaklarını ve taşeronları da içeren iş yerini ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine erişiminin olması sağlanmalıdır. El yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı hazır bulundurulmalıdır.
 • İşveren, işveren vekilleri ve yöneticiler doğru örneği belirlemede önemli bir rol oynadığından çalışanlarına örnek olmalıdırlar.
 • Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla sağlanmalıdır.
 • Servis ve toplu taşıma aracını kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
 • Servis araçlarında oturma düzeni yayınlanan Genelge ile aralarında en az 2 metre olacak (veya bir koltuk dolu – bir koltuk boş şeklinde) şekilde ayarlanmalıdır.
 • Çalışanların iş yerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir. (Parmak okuyucu gibi kartlı geçiş sistemleri bir süreliğine rafa kaldırılmalı, işçilerin mümkün olduğu kadar giriş ve çıkışlarda fiziksel temasta bulunmaları önlenmelidir.)
 • İş yeri belirli aralıklarla mümkünse doğal yolla havalandırılmalıdır. (Günün hava koşullarına göre işçilerin sürekli havalandırılan ortamda çalıştırılması esastır.)
 • Yemekhanelerde uygun termal konfor şartları ve hijyen sağlanmalıdır. Aynı anda yemek yiyen çalışan sayısı (öncelikli olarak kumanya verilmesi, kapalı kapta tek kullanımlık içme suyu sağlanması, mümkün olmaması durumunda çalışanların vardiyalı şekilde yemek yemesi, aynı anda yemek yiyecek çalışanların mesafeli oturabileceği şekilde bir düzen kurulması veya çalışanın her gün aynı masaya oturmasını sağlayacak numaralandırma sistemi vb.) azaltılmalıdır. Yine işçiler arasında Genelgeye göre yemek yerken mesafe kuralı uygulanmalıdır.
 • İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalı, gerektiği hallerde ise imha edilmelidir.

 

Soru-6) İş yeri personeline verilmesi gereken kişisel koruyucu donanımlar nelerdir?

 • Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski bulunan çalışma ortamlarında, çalışanların tam kapalı göz koruyucu veya yüz koruyucu/siperlik (EN-166), koruyucu kıyafet (EN-14126), solunum koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3) ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin (EN ISO 374-5 ve virüs piktogramlı) kullanılması sağlanmalıdır. Covid-19 virüsüne karşı koruma amaçlı “tekrar kullanılamaz” anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskelerin bulundurulması gerekmektedir.
 • İşçilere temin edilen maske ve eldivenlerin mümkün olduğu kadar belirli periyodik saatlerde yenisi ile değiştirilmesi sağlanmalı; kullanılan maske ve eldivenler ise yine işverence yerleştirilen tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.
 • İş yerlerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından çalışanlara uygulamalı etkin maske kullanımı ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yönetimi eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır.

 

Soru-7) Bir çalışan rahatsızlık hisseder ve COVID-19’a maruz kaldığını düşünürse ne yapmalı?

 • COVID-19’a maruz kalanları belirlemek için olası maruz kalma kriterleri (örneğin, kişinin gitmiş olabileceği alanlar) hakkında İSG Kurulu veya Hazırlık Ekibini bilgilendirerek, Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyulmalıdır. (Böyle bir tespit veya şüphe anında ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı ile iletişime geçilerek durum hakkında bilgilendirme yapılmalı ve tavsiyelere harfiyen uyulmalıdır.)
 • Hastalık şüphesi bulunan kişi maske takarak işyeri hekimine gitmeli ve muayenesi yapılarak şüpheli COVID-19 durumu bulunduğu takdirde etkilenen kişi diğer çalışanlardan izole edilerek daha önceden belirlenen ve enfeksiyonun yayılmasını önleyecek nitelikte olan kapalı alanda bekletilmelidir. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sağlık kuruluşu ile iletişime geçilerek sevki sağlanmalıdır.
 • Etkilenen çalışanın atıkları için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işlem yapılmalıdır.
 • Etkilenen çalışanın tıbbi yardım beklerken lavaboya/banyoya gitmesi gerekiyorsa, mümkünse ayrı bir lavabo/banyo kullanımı sağlanmalıdır. Bu mümkün olmadığı hallerde kişinin lavaboyu kullanımından hemen sonra lavabo dezenfekte edilerek havalandırılmalı; mümkünse bir süre kullandırılmamalıdır.

 

Soru-8) Yurtdışı ve Yurtiçi seyahatleri konusunda ne gibi önlemler alınmalıdır?

 • Yurtdışından dönen kişiler işe gitmekten kaçınmalı ve Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün Kuralına uymalıdır. Bu kişiler bilgi almak için ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattını aramalı ve kendilerini tecrit etmelidirler. (Sağlık Bakanlığı; yurt dışından dönen kişiler için 14 günlük karantina sürecini re’sen uygulamakta ve kişileri belirli bölgelerde karantinaya almaktadır. Aksi durumda dahi işçi bilgilendirilerek ALO 184’ü araması sağlanmalı ve 14 günlük karantinaya girmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.)
 • Ülke dışına veya ülke içinde düzenlenecek iş seyahatleri, konferans, kongre vb. etkinlikler mümkün olabildiğince ertelenmeli, yapılmasının zaruri olduğu hallerde öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkânları kullanılmalıdır. İş nedeniyle seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uyulmalıdır. (Şu aşamada birçok ülkeye seyahat yasağı getirilmiş olup yurt dışı seyahatine izin verilmemektedir. Yine aynı şekilde birçok Büyükşehir’den şehir dışına çıkış Genelge ile sınırlandırılmış ve belirli şartları sağlayan kişilerin çıkışına izin verilmektedir.)

 

Soru-9) Şirketler arası ve şirket içi toplantılar öncesinde veya esnasında yapılması gereken şeyler nelerdir?

 • Mümkünse muhtemel COVID-19 maruziyetini önlemek adına toplantıları ertelenmeli veya tele/video konferans olarak yapılmalıdır. Bunların gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, toplantı daha az katılımcı ile gerçekleştirilmelidir. Toplantı düzeni ise yine Genelgede belirtildiği üzere mümkün olduğu kadar az kişi sayısı ve mesafeyi korumak üzerine düzenlenmelidir.
 • Toplantı veya etkinliğin düzenlenmesinin planlandığı çevredeki yetkililerden gelen tavsiyeler kontrol edilmeli ve uygulanmalıdır.
 • Toplantı veya etkinlikte enfeksiyonu önlemek için bir hazırlık planı geliştirilmelidir. Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve havalandırma yapılması sağlanmalıdır.
 • Tüm katılımcılar için maske, eldiven, giysi, mendiller ve el dezenfektanı da dâhil olmak üzere yeterli malzeme tedarik edilmelidir.
 • Katılımcılardan herhangi birisinde belirti olması halinde veya kendilerini iyi hissetmedikleri takdirde toplantıya katılmamaları gerektiği söylenmelidir.
 • Etkinlikteki tüm organizatörlerin, katılımcıların, hazır yemek servislerinin (mümkünse kumanya tipi) ve ziyaretçilerin iletişim bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta ve kaldıkları adres vb.) kayıt altına alınmalıdır. Herhangi bir katılımcı şüpheli bir bulaşıcı hastalığa yakalanırsa, ayrıntılarının halk sağlığı yetkilileri ile paylaşılacağı açıkça belirtilerek, eğer bunu kabul etmezlerse, etkinliğe veya toplantıya katılımları engellenmelidir.
 • Toplantı başlarken el sıkışmadan selamlaşma yapılması sağlanmalıdır.
 • Toplantıda veya etkinlikte tüm katılımcıların düzenli el yıkama veya alkollü dezenfektan kullanımı sağlanmalıdır.
 • El dezenfektan cihazları toplantı yerlerinde herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek ve kullanılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
 • Katılımcılar arasında uygun mesafe olacak şekilde bir oturma düzeni ayarlanmalıdır.
 • İş yeri ortamının iyi havalandırıldığından emin olmak için mümkün olduğunca pencere ve kapılar açılmalıdır.
 • Toplantı bitiminde tokalaşmadan veda edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmemesi önerilmelidir.

 

Soru-10) Şirketler arası ve şirket içi toplantılar sonrasında yapılması gereken şeyler nelerdir?

 • Tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az bir ay boyunca saklanmalıdır. Katılımcı bilgilerinin saklanması, toplantıdan sonra bir veya daha fazla katılımcının hasta olduğunun öğrenilmesi halinde, katılımcıların adlarını ve iletişim bilgilerini içeren liste halk sağlığı yetkililerinin COVID-19’a maruz kalmış olabilecek kişileri izlemelerine yardımcı olacaktır.
 • Toplantı veya etkinlikteki bir şüpheli COVID-19 vakası olarak izole edilmişse, organizatör tüm katılımcılara bunu bildirmelidir. 14 gün boyunca belirtiler için kendilerini izlemeleri tavsiye edilmelidir. Kendilerini iyi hissetmezlerse, evde kalmalı ve ilgili halk sağlığı yetkilisine başvurmalıdırlar.

 

 Soru-11) Covid-19 tanısı konulan işçinin sağlık raporu alarak işe gitmemesi mümkün müdür?

 • Bir çalışanın COVID-19 şüphesi bulunduğu takdirde iş yeri hekimi ile iletişime geçmesi sağlanır ve Sağlık Bakanlığı’nın tedbirlerine uyulur.
 • Sağlık kuruluşları tarafından rapor verilen çalışan, işvereni iş yerine gitmeden bilgilendirmelidir.
 • İşverenler, raporların geçerlilik süresi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve diğer resmi makamların açıklamaları takip edilmelidir.

 

Soru-12) İşçinin Covid-19 kapsamında çalışmaktan kaçınma hakkı var mıdır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesinde işçinin çalışmaktan kaçınma hakkı düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı iş yerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. (Aslında bu kapsamda zaten kurul kurulması en faydalı iş olacak olup; kurulun da yukarıda belirtilen şekilde risk değerlendirmesi ve acil eylem planı yapması sağlanmış olacaktır.)

Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

 • Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.
 • Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın iş yerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

Dolayısıyla iş yerinde olası bir pozitif vaka durumunda (işçinin iş yerinde hastalık semptomlarını ağır bir şekilde göstermesi, bu semptomlar ışığında çalışırken bayılması vs.) işçiler, ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda ivedilikle iş yeri ve tehlikeli bölgeyi terk edebilir; gerekli tedbirin alınmasına kadar da ilgili yere dönmeyebilir.

 • İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.
 • Bu Kanunun 25 inci maddesine göre iş yerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz.

 

KORONA VİRÜSÜ (COVID-19) ACİL EYLEM PLANI;

Acil Eylem Planı

 

Av. Kerem KÜÇÜKKARA

Göçük Hukuk Bürosu

07.04.2020

 

 

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.