Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Tarifesi 25.11.2021 Tarihinde Yayınlanan Adalet Bakanlığı’nın Hazırladığı Tebliğ İle Belirlenmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

Soruşturma evresinde takip edilen işler için 649 TL,

Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 1.011 TL,

Asliye ceza mahkemeleri:

  • Takip eden davalar için 1.113 TL,
  • Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 465 TL,

Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL,

Çocuk mahkemeleri:

  • Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.113 TL,
  • Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL,

İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 1.113 TL,

Kanun yolları mahkemeleri:

  • Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.997 TL,
  • Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 2.248 TL, ödenir.

Av. Melek Ece ATALAY