DAO’lara Yönelik Hukuki Yaklaşımlar

2023-04-05T11:54:44+03:00

Türk Hukuku açısından ise öncelikle blokzincir teknolojisi, kripto varlıklar, akıllı sözleşmeler konusunda hukuki tanımların yapılması elzemdir. Wyoming örneğinde olduğu gibi Türk Hukuku yönünden de, Türk Ticaret Kanunu’ na DAO’lar için bir ek bölüm eklenmek suretiyle yeni bir kanun yaratmak yerine mevcut hukuki düzenlemeler üzerinden hareket edilebilecektir.

DAO’lara Yönelik Hukuki Yaklaşımlar2023-04-05T11:54:44+03:00

İş Hukukunda Rekabet Etmeme Borcu ve Rekabet Yasağı Sözleşmesi

2021-11-09T09:40:59+03:00

İş ilişkisinin devamı süresince işçinin, işverenle rekabet etmemesi, sadakat borcu kapsamında yer alan bir yükümlülüktür. Bununla beraber, taraflar belli koşullarla [...]

İş Hukukunda Rekabet Etmeme Borcu ve Rekabet Yasağı Sözleşmesi2021-11-09T09:40:59+03:00

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Değişiklik Feshi

2021-10-04T16:00:52+03:00

  İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE DEĞİŞİKLİK FESHİ   İş hukukunda işverenin,  işçilere karşı yönetim hakkı bulunduğu kabul edilmektedir. [...]

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Değişiklik Feshi2021-10-04T16:00:52+03:00

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Kişilik Hakları ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması Amacıyla İnternette Erişim Engellemeleri

2021-10-29T13:40:09+03:00

Kişilik hakkı, kişinin maddi-manevi bütünlüğünü kapsayan bir kavramdır. Anayasamızın 5.maddesinde kişilik hakkının korunması devletin temel görevleri arasında sayılmıştır. Türk Medeni [...]

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Kişilik Hakları ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması Amacıyla İnternette Erişim Engellemeleri2021-10-29T13:40:09+03:00

Kripto Para Aracılığıyla Kara Para Aklama, Önleme (AML) ve İdari Para Cezaları

2021-09-20T11:20:05+03:00

Kripto Para Aracılığıyla Kara Para Aklama, Önleme (AML) ve İdari Para Cezaları Kara Para Aklama, çok genel tanımı ile suçtan [...]

Kripto Para Aracılığıyla Kara Para Aklama, Önleme (AML) ve İdari Para Cezaları2021-09-20T11:20:05+03:00

İcra Mahkemesinde Yapılan Şikayet Dava Niteliğinde Olmadığı İçin Islah Müessesesi Uygulanmaz.

2021-09-14T11:27:00+03:00

İcra Mahkemesinde Yapılan Şikayet Dava Niteliğinde Olmadığı İçin Islah Müessesesi Uygulanmaz T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 5648 Karar: 2019 [...]

İcra Mahkemesinde Yapılan Şikayet Dava Niteliğinde Olmadığı İçin Islah Müessesesi Uygulanmaz.2021-09-14T11:27:00+03:00
Go to Top