İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır.

2020-05-24T18:04:56+03:00

İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/3467 Karar No: [...]

İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır.2020-05-24T18:04:56+03:00

Azlığın Kardan Pay Alma Hakkını Ortadan Fahiş Huzur Hakkı Ücretinin İptali Gerekir

2020-05-23T15:40:34+03:00

Azlığın Kardan Pay Alma Hakkını Ortadan Fahiş Huzur Hakkı Ücretinin İptali Gerekir.   Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas: 2016/4873 Karar: [...]

Azlığın Kardan Pay Alma Hakkını Ortadan Fahiş Huzur Hakkı Ücretinin İptali Gerekir2020-05-23T15:40:34+03:00
Go to Top