İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır.

2020-05-24T18:04:56+03:00

İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/3467 Karar No: [...]

İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır.2020-05-24T18:04:56+03:00

HMK 119/2 Gereği Verilen Sürede Bildirilen Adrese Tebligat Yapılamazsa Dava Açılmamış Sayılır.

2020-05-24T17:50:56+03:00

HMK 119/2 Gereği Verilen Sürede Bildirilen Adrese Tebligat Yapılamazsa Dava Açılmamış Sayılır. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/12964 Karar No: [...]

HMK 119/2 Gereği Verilen Sürede Bildirilen Adrese Tebligat Yapılamazsa Dava Açılmamış Sayılır.2020-05-24T17:50:56+03:00
Go to Top