VERBİS(VERİ SORUMLULARI SİCİLİ) KAYIT SÜRELERİ UZATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun 23.06.2020 tarih 2020/482 sayılı kararı ile VERBİS(Veri Sorumluları Sicili) kayıt süreleri uzatılmıştır.

Kayıt sürelerini gösteren güncel tablo şu şekildedir:VERBİS KAYIT KVKK