Aile Konutu Niteliğindeki Taşınmazda Tahliye Taahhüdü Sorunu

2024-02-01T12:12:24+03:00

AİLE KONUTU NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZDA TAHLİYE TAAHHÜDÜ SORUNU Aile Konutu Nedir? Türk Medeni Kanunu’nda edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi [...]

Aile Konutu Niteliğindeki Taşınmazda Tahliye Taahhüdü Sorunu2024-02-01T12:12:24+03:00

İş Hukukunda Rekabet Etmeme Borcu ve Rekabet Yasağı Sözleşmesi

2021-11-09T09:40:59+03:00

İş ilişkisinin devamı süresince işçinin, işverenle rekabet etmemesi, sadakat borcu kapsamında yer alan bir yükümlülüktür. Bununla beraber, taraflar belli koşullarla [...]

İş Hukukunda Rekabet Etmeme Borcu ve Rekabet Yasağı Sözleşmesi2021-11-09T09:40:59+03:00

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Değişiklik Feshi

2021-10-04T16:00:52+03:00

  İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE DEĞİŞİKLİK FESHİ   İş hukukunda işverenin,  işçilere karşı yönetim hakkı bulunduğu kabul edilmektedir. [...]

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Değişiklik Feshi2021-10-04T16:00:52+03:00

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Kişilik Hakları ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması Amacıyla İnternette Erişim Engellemeleri

2021-10-29T13:40:09+03:00

Kişilik hakkı, kişinin maddi-manevi bütünlüğünü kapsayan bir kavramdır. Anayasamızın 5.maddesinde kişilik hakkının korunması devletin temel görevleri arasında sayılmıştır. Türk Medeni [...]

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Kişilik Hakları ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması Amacıyla İnternette Erişim Engellemeleri2021-10-29T13:40:09+03:00
Go to Top